روابط عمومي ها نقش مستقيم در موفقيت دستگاه هاي اجرايي دارند

کد خبر: 41858 تاریخ انتشار: 1398/01/29
نمایش: 954
اخبار
مديرکل روابط عمومي استانداري چهارمحال و بختياري گفت: روابط عمومي ها در موفقيت دستگاه هاي اجرايي و خروجي عملکرد مديران نقش مستقيمي ايفا مي کنند.
احسان فروزنده روز پنجشنبه در نخستين شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي چهارمحال و بختياري در سال جاري تاکيد کرد: نقش کنوني روابط عمومي ها در عصر ارتباطات بسيار جدي تر، پررنگ تر و تاثيرگذارتر از قبل است.

وي افزود: با وجود فضاي مجازي، فن آوري اطلاعات و ارتباطات، نوع مخاطب و ابزار روابط عمومي بايد بتوان با شرايط موجود حرکت و در مسير توسعه و تعالي اقدام کرد.

فروزنده تصريح کرد: مسئولان و فعالان روابط عمومي ها بايد فرصت ها و تهديد هاي فضاي مجازي را شناسايي و در راستاي بهره مندي از مزيت هاي آن برنامه ريزي کنند.

وي با اشاره به نقش مؤثر رسانه هاي گروهي و فضاي مجازي در اطلاع رساني شفاف، به موقع، صحيح و سريع مربوط به جاري شدن سيلاب اخير در چهارمحال و بختياري يادآور شد: اقدام به موقع روابط عمومي ها و خبرگزاري ها از بروز شايعات بي اساس در اين خصوص جلوگيري کرد.

دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي چهارمحال و بختياري اظهار داشت: اقدام دولت تدبير و اميد در برنامه ريزي براي دسترسي شفاف مردم به اطلاعات و اخبار توانست حوزه ارائه اطلاعات شفاف را در کشور متحول کند.

وي گفت: دولت يا اين اقدام خود همچنين توقعات رسانه اي در سطح کشور را افزايش داد و ارتباط بين مردم و دولت با هدف تقويت عملکرد مسئولان تقويت شد.

فروزنده به نزديکي برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در دوم اسفند سال جاري تاکيد کرد: روابط عمومي ها بايد زمينه لازم براي حضور گسترده و مشارکت بالا در اين رويداد مهم را فراهم کنند.

وي در ادامه با اشاره به لزوم ساماندهي اطلاعات روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي چهارمحال و بختياري افزود: در اين راستا بانک اطلاعاتي کاملي مربوط به مسئولان و فعالان روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي استان تهيه و تدوين مي شود.

فروزنده اظهار داشت: نهمين گردهمايي تجليل از فعالان روابط عمومي در چهارمحال و بختياري بهار امسال برگزار و فعالان برتر در اين حوزه معرفي مي شوند.

دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي چهارمحال و بختياري تاکيد کرد: براي انتخاب و معرفي فعالان برتر روابط عمومي هاي استان دستورالعمل و کاربرگ هايي تهيه شده که به دستگاه هاي اجرايي استان ارسال خواهد شد.

وي افزود: در اين دستورالعمل و کاربرگ ها 7 شاخص براي ارائه مستندات و ارزيابي به منظور انتخابات فعالان برتر روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي چهارمحال و بختياري تعريف شده است.

فروزنده تصريح کرد: امروزه ارتباطات و اطلاع رساني در روزگار کنوني عرصه هاي ناشناخته را براي مخاطبان فراهم کرده است.

وي با اشاره به آسيب هاي موجود در روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي يادآور شد: بي اعتمادي مردم به برخي اخبار رسمي منتشره يکي از اين آسيب ها به شمار مي رود.

مديرکل روابط عمومي استانداري چهارمحال و بختياري اظهار داشت: اين آسيب نتيجه برخي مصلحت انديشي هاي نهفته در دستگاه هاي اجرايي است که باعث انعکاس نادرست و ناقص خبر مي شود.

فروزنده گفت: افزايش اعتماد عمومي به انعکاس واقعيت هاي درست در راستاي آگاهي افکار عمومي نياز دارد.

افزودن دیدگاه